M
Curriculum Vitae

Startside Curriculum Vitae Portativ Kalender Musik Kontakt

Biografi:

Som en af de få organister i landet spiller organist Mie Korp Sloth på middelalderinstrumentet: portativ, også kaldet organetto. 
 I tiden på konservatoriet præsenterede Axel Mathiesen instrumentet, da det skulle benyttes i et TV program om orglet og dets forgængere. Mie fik herefter en kort instruktion i, hvorledes det skulle trakteres og derefter har passionen for instrumentet ikke været aftagende – tværtimod.
Samarbejdet med sopran Marianne Nielsen omkring Hildegard von Bingen og med Karina Helene Agerbo omkring instrumental musik fra Middelalderen resulterede i en henvendelse til Carsten Lund og Jerome Weijers om at bygge et instrument. (se omtale af instrumentet andetsteds)
Et afgørende vendepunkt var, da Middelalderensemblet Mala Punica under ledelse af Pedro Memelsdorf gav koncert i København i 1999 og Mie Korp Sloth derefter fik kontakt med ensemblets portativspiller: Christophe Deslignes. I år 2000 blev det til tre måneders daglig undervisning hos denne samt workshops i repertoiret i Paris. 
Foruden sit daglige virke som organist spiller Mie Korp Sloth fast i to ensembler:

GIÒIA:

Karina Helene Agerbo, blokfløjte
Tira Skamby, percussion
Mie Korp Sloth, portativ

DUO SYMPHONIA:         

Marianne G. Nielsen, sopran
Mie Korp Sloth, portativ.

Ved siden af organistarbejde og arbejdet med den tidlige musik kommer tillige en stor interesse for den vokale musik, som giver sig udslag i et omfattende arbejde med børne, såvel som voksenkor.

UDDANNELSER og KURSER:  

2004

Masterclass i tidlig musik i Spanien hos Pedro Memelsdorf og Andrew Lawrence-King.

2003

Kursus i ensembleledelse hos Søren Kinck Hansen.

2000

Studier i portativ hos Christophe Deslignes.

1996

Diplomeksamen i orgel fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium

1995

 

 

 

Studier i orgel og improvisation hos Anders Bondemann, Sthlm. -

Undervisere i orgel var bl.a: Kurt Levorsen, Jens E. Christensen og Hans Fagius.

I korledelse: Margrete Enevold og Morten Schuldt-Jensen.

1988   

PO-eksamen fra Sjællands Kirkemusikskole.

Send e-mail til Webmaster med spørgsmål eller kommentarer.
Senest opdateret: 10. september 2009