M
Portativ

Startside Curriculum Vitae Portativ Kalender Musik Kontakt


”Hildegard-portativet”

Om portativet:

Portativet, som Mie Korp Sloth spiller på, er bygget og levereret i år 2000 af Orgelbygger Carsten Lund og Jerome Weijers, og er kaldet ”Hildegard-portativet”. Det er nummer to i rækken af danskbyggede portativer efter ”Landini-portativet” som var et bestillingsværk i anledning af kulturbyåret 1996 i København. ”Landini-portativet” er orgelbyggerens private eje, men er nu venligst udlånt til Musikhistorisk Museum, så alle kan få glæde af at se og evt. høre det smukke instrument.

Inspiration til rekonstruktionen:

Begge instrumenter, som iøvrigt er meget lig hinanden, er bygget som en rekonstruktion, der er stærkt inspireret af to billeder fra middelalderen, malet af Hans Memling. Det ene viser Kristus omgivet af syngende engle og musicerende engle, hvoraf én spiller portativ.

Billedet er udført til et kloster i Kastilien, men befinder sig nu på Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen. Det andet maleri er den berømte Sct. Johannes-altertavle i Sint-Janshospitaal, Brügge. Det er måske den samme pige og det samme portativ, der har stået model. Instrumenterne på de to billeder afviger dog noget fra hinanden, selvom de i øvrigt er minutiøst gengivet i mindste detalje. På begge malerier ser man to piberækker med samme højde, hvilket kunne forlede én til at tro, at der er tale om to stemmer. Men tangenttallet passer bedre til én stemme, og de to rækkers sammenfaldende højde skyldes sikkert, at den ene er bygget med kortere pibefødder.

Fakta:

Portativets ydre mål er: højde 730 mm, bredde 380 mm, dybde 200 mm og dybde incl. Åben bælg 480 mm. Vægt: 7 kg. Huset er bygget i italiensk cypres, der er overfladebehandlet med voks. Bælgen er ligeledes i cypres, monteret med gedeskind. Vindlade og tangentbord er sammenbygget i ét stykke pæretræ med udstemte kancellerum og trakturstyrehuller. Trakturmekanikken består af træstikkere, som foroven har monteret rektangulære tangentknapper i ibentræ og buksbom og forneden står direkte på toneventilen. Stikkerne er derudover forsynet med styrestifter og lædermøtrikker, der holder tangenter og ventiler på plads.

Omfang og tryk:

Instrumentet har fået omfanget d’,e’ til e´´´ = 26 toner. Piberne er i principalform og bygget i 95 % tin. Godstykkelsen er lille for at nedbringe vægten. De koniske pibefødders højde er kun 80 mm. Viddemensuren er snæver i bas og vid i diskant: d’ = 31 mm, c´´ = 25 mm og c´´´ = 19 mm. Vindtrykket er ekstremt lavt: 36 mm vandsøjle. Det lave vindtryk er valgt for at gøre det nemt at bruge den håndbetjente bælg. Bælgen rummer 13 liter luft, der rækker til ca. 20 sekunders spil pr. bælgføring (afhængig af hvor mange toner, der spilles og hvilket repertoire, der anvendes…)

Temperering:

Portativet er tempereret i ”Agricola-stemning”, en modificeret Pythagoras-temperatur, opkaldt efter Martin Agricola, som har beskrevet den i ”Rudimenta musices”, Wittenberg 1539. Denne stemning tilgodeser kvintintervaller på bekostning af tertserne. Den store stygge ulvekvint hyler mellem h og fis, men en ufarlig ulveunge leger mellem dis og b. De rene intervaller er: 10 kvinter, 4 store tertser: d-fis, e-gis, a-cis og h-dis samt tre små tertser: cis-e, tis-a og gis-h.

Om betjeningen af instrumentet:

Musikeren skal sidde eller stå med instrumentet hvilende på venstre lår og den høje gavl støttet mod tindingen. Bælgen betjenes med venstre hånd, og tangenterne trakteres med den højre. Højre arm og hånd holdes så vidt muligt vinkelret på klaviaturet for at opnå den mest bekvemme spillestilling. Bælgen skal belastes med et præcist tryk for at intonation og stemning holdes. Ligesom en sanger mærker sig, hvor han/hun skal trække vejret i en given sats, skal organisten også tage hensyn til instrumentets særlige ”bælg-vejrtrækning”. Man kan ligeledes, som en sanger, lave små crescendi og diminuendi samt vibrato.

 MKS/Carsten Lund.

Send e-mail til Webmaster med spørgsmål eller kommentarer.
Senest opdateret: 10. september 2009